Lukupiirin toimintasuunnitelma


Jokainen lähtee lukemaan valitsemaansa action learning –menetelmää käsittelevää kirjaa saman tien ja viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Kirjojen pohjalta tehdyt action learning –menetelmää käsittelevät alustukset pidetään yhdessä pidemmässä lukupiiripalaverissa lukemisvaiheen päätteeksi tiistaina 22.6.2010. Palaveriin varataan koko päivä (9.00 – n.16.00). Tällöin jokaisella jäsenellä olisi käytettävissään 30…40 minuuttia. Lisäksi pari tuntia varattaisiin yleisempään keskusteluun ja opittujen asioiden reflektointiin.

Lukemisen aikana toimimme toistemme coacheina, sparraajina ja innostajina siten, että muodostamme coachausringin, jossa ensimmäinen coachaa toista, toinen kolmatta ja lopuksi viimeinen ensimmäistä. Ensimmäiset keskustelut käydään helmikuun aikana. Tämän jälkeen keskusteluja käydään vähintään joka toinen viikko (keskimäärin).

Coachaajien valinta on tehty yksinkertaisesti laittamalla osanottajat aakkosjärjestykseen. Yksi osanottaja on esittänyt toivomuksen, että keskustelijoilla olisi luettavana eri kirja. Ainakin tämänhetkisten kirjavalintojen osalta aakkosellisen listan mukaisesti muodostetuissa coachauspareissa tämä toivomus toteutuu hänenkin osaltaan.

Coachausrinki on seuraava (pareissa coachaaja ensimmäisenä):
Kari – Maija
Maija – Markku
Markku – Mika
Mika – Päivi
Päivi – Rosita
Rosita – Sirpa
Sirpa – Teija
Teija – Tuire
Tuire – Kari

Lukemista tukevat coaching-keskustelut käynnistynevät parhaiten siten, että mahdollisimman pian parit sopivat ensimmäisen keskustelun ajankohdan. Keskusteluajat kannattaa varmaankin sopia ainakin alustavasti vaikka koko keväälle lukusuunnitelmien pohjalta.

Muilta osin toimintasuunnitelmaa täydennetään matkan varrella tarpeen mukaan.