Ryhmäkeskustelun pohjaksi esitetyt tilannekuvaukset tai kysymykset

.Keskustelussa esitettyjä tai uusia näkemyksiä ja kommentteja
Johtopäätöksiä, suosituksia tai periaatteita, joiden mukaan tilanteissa kannattaisi toimia