Tällä sivulla on tarkoitus käsitellä esimiesten ja kollegoiden valmentajataitojen kehittämistä


Esimiesten ja kollegojen coachingtaitojen kehittämiseen tarkoitetun Action Reading -ohjelman pilotointi on kännistynyt kevään 2009 aikana. Pilottiohjelmat toteutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisätietoja on omassa Action Reading -wikissä.Esimies alaistensa valmentajana

Kollegat toistensa valmentajina