Tällä sivulla voit kokeilla ja harjoitella kirjoittamista.
- Aloita klikkaamalla Edit this space -painiketta
- Kirjoita ja muokkaa tekstiä
- Tallenna klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Save -painiketta

Lisää ohjeita löydät Wikispaces helpistä, jonne pääset klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Help -painiketta.

Kokeile viivan alla.

Tämä on harjoitusta
vaikea kirjoittaa ja puhua karin kanssa samaan aikaan.

Diplomikoulutus


Linkin harhjoittelu

Mitä coaching on?
Kirjassa coachaus määritellään työhön liittyvän oppimisen menetelmäksi, jossa kahdenkeskiset keskustelut ovat keskeisellä sijalla. Lähtökohdan coachaukselle antavat aina coachattavan henkilön työhön liittyvät asiat. Coachaus rajataan näin työelämän tilanteisiin.
Coach voi olla kokeneempi kollega, ulkopuolinen saman alan asiantuntija tai ulkopuolinen coachaukseen erikoistunut neuvonantaja, joka ei itse ole työskennellyt coachattavan henkilön alalla. Esimiehen toimiminen alaisensa coachina on ongelmallista, sillä johtamisrooliin liittyy aina arviointi ja arvostelu. Esimies voi kuitenkin hyödyntää coachauksen työtapoja ja menetelmiä johtamisotteessaan ja .
Coachaus sopii hyvin erilaisissa ammattirooleissa toimivien henkilöiden kehittämiseen, sillä ammattiin tai rooliin liittyvien asioiden ohella tarkasteltavia aihealueita ovat tyypillisesti mm.
- miten henkilö työskentelee toisten kanssa
- miten henkilö toimii tilanteissa, joihin liittyy johtamista, neuvottelua, neuvojen antamista tai vaikuttamista
- miten henkilö käsittelee esimerkiksi kollegoiden tai asiakkaiden kanssa syntyviä vaikeita tilanteita
- miten henkilö arvioi asioita ja tekee päätöksiäTilaisuus 24.11.2008Tämäkin on harjoittelua
Harjoittelen myös

Toinen hiekkalaatikko

Tehdään mitä vain

Kuvan käsitelyn harjoitelua