Tälle sivulle on tarkoitus tehdä ohjeita ja yhteisiä pelisääntöjä Coachingpedia -wikin kirjoittajille. Discussion -painiketta käyttäen voi myös esittää wikityöskentelyä koskevia kysymyksiä ja pyytää neuvoja tai oheita. Ohjesivua täydennetään myöhemin FAQ -osiolla. Kirjaesittelyjen tekijöille on oma ohjesivu.

Kirjoittaminen ja keskusteluihin osallistuminen edellyttää kirjautumista sisään Coachingpediaan.

Näin pääset mukaan coachingpediaan

Ilmoittautumisen voit tehdä lähettämällä sähköpostviestin kenelle tahansa Coachingpedia -wikin organisoijalle. Jos organisoija ei tunne sinua, niin kerro viestissäsi yhteystietosi ja miten suunnittelet osallistuvasi wikityöskentelyyn. Organisoijat löydät klikkaamalla sivun vasemmassa yläosassa olevaa Manage space -painiketta. Klikkaamalla esiin tulevasta Organizers -luettelosta kenen tahansa käyttäjätunnusta, niin saat esiin hänen yhteystietonsa. Ilmoittautumisen jälkeen saat häneltä kutsun, jonka avulla määrittelet itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnus voisi olla etunimisukuni yhteen kirjoitettuna tai etunimi ja yksi tai useampia sukunimen alkukirjaimia yhteen kirjoitettuna. Kutsun lähettäjänä on Wikispaces. Hyväksyttyäsi kutsun voit alkaa kirjoittaa uusia juttuja ja muokkaamaan aikaisempia kirjoituksia.

Kirjoittamisen voi aloittaa vaikkapa tekemällä referaatin, esittelyn tai arvion jostain coachingia käsittelevästä kirjasta tai mikroartikkelin jostain sinua kiinnostavasta aiheesta. Referaatteja varten jokaiselle kirjalle on tarkoitus tehdä oma sivu, jonka linkki tulee Coaching kirjojen esittelyjä ja aviointeja -sivulla olevaan luetteloon. Kertomukset omista kokemuksista tehdään samalla tavalla erillisille sivuille, joiden linkit sijoitetaan Käytännön valmenuskokemuksia ja case -esimerkkejä -sivulle. Mikroartikkeleille on oma sivu ja ohjeet.


Coachausta wikityöskentelyyn?
Alkuvaiheessa voisi olla hyödyllistä järjestää opastus- ja ideointipalavereita, joissa esiteltäisiin wikityöskentelyn tekniikkaa, ideoitaisiin wikin sisältöä ja suunniteltaisiin hyviä kirjoituskäytäntöjä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tällaiseen tilaisuuteen, niin lähetä siitä viesti minulle osoitteeseen kari.lahti at psycon.fi . Wikityöskentelyn periaatteiden mukaisesti coachaus on maksutonta.

Omalla nimellä esiintyminen ja käyttäjätunnus
Tarkoituksena on, että kirjoittajat kirjoittavat ja ovat tunnistetavissa omilla nimillään. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että jokainen tekee itsestään esittelyn, jossa olisi minimissään nimi ja yhteystiedot. Käyttäjätunnuksen voisi myös valita niin, että jo siitä voisi ainakin jossain määrin tunnistaa kirjoittajan. Hyviä käytäntöjä voisivat olla, että käyttäjätunnus olisi etunimisukunimi yhteen kirjoitettuna tai eunimi+sukunimestä yksi tai useampi kirjain yhteen kirjoitettuna tai sukunimi+etunimestä yksi tai useampi kirjain yhteen kirjoitettuna. Käyttäjätunnus olisi toivottavaa laittaa näkyviin myös kirjoittajaluettelo -sivulle.

Käyttäjätunnuksen voi tarvittaessa vaihtaa klikkaamalla My account -painiketta ja sitten Change username -painiketta.

Jokaisen olisi hyvä tehdä itsestään omaan käyttäjätunnukseen liittyvä esittely.
Esittelyn pääsee tekemään klikkaamalla sivun yläreunassa kirjekuorikuvion vasemmalla puolella olevaa omaa käyttäjätunnustaan ja nåin esiin tulevalla sivulla Edit profile -painiketta. Esittelyn voi tehdä haluamallaan tavalla, mutta nimi ja yhteystiedot ovat hyvä lähtökohta. Toisten itsestään tekemiä esittelyjä pääsee katsomaa klikkaamalla käyttäjätunnuksiä ja näin esiin tulevissa ikkunoissa View profile -painiketta..

Wabi-sabi
Epätäydellisen, epävarman ja keskeneräisen rohkea julkaiseminen on on yksi wikityöskentelyn keskeisistä perusasenteista, jota ilmentää epätäydellisen ja muuttuvan kauneutta tarkoittava japanilainen wabi-sabi -käsite. (lähde: Thoeny,P. & Woods, D., Wikis for dummies, 2007)

Wikistä poistuminen
- Wikistä poistuminen kannattaa tehdä klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Sign out -painiketta, sillä muutoin yhteys jää auki.

Kirjoittaminen
- Klikkaa Edit This Page -painiketta
- Siirrä kursori sivulla siihen kohtaan, johon haluat kirjoittaa
- Voit lisätä tyhjiä rivejä enterillä
- Tallenna lopuksi painamalla Save painiketta, joka löytyy sekä sivun ylä- että alaosasta
- Harjoittele tarvittaessa Hiekkalaatikolla

Keskustelun käyminen
- Pääset sivua koskevaan keskusteluun klikkaamalla sivun yäreunassa olevaa discussion -painiketta
- Kirjoita aihe sille varattuun kenttään, kun aloitat uuden keskusteluketjun
- Kirjoita kommetti tai kysymys
- Tallenna lopuksi klikkaamalla Post -painiketta
- Aikaisempia kommentteja pääset lukemaan klikkaamalla niiden aiheiden nimiä
- Voit jatkaa aikaisemmin aloitetun aiheen käsittelyä vastaamalla siihen.

Wikispaces Help
- Klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Help -painiketta pääset engalanninkielisille ohjesivuille.