Lukupiirin toimintaa ja toiminnan suunnittelua koskevat viestit SCY:n action learning -lukupiirin jäsenille


Viestien pohjalta voi käydä keskustelua ja viesteihin voi vastata sivun Discussion -osiossa. Klikkaa Discussion painiketta, vastaa aloitettuun keskusteluun tai aloita uusi keskustelu.


1. SCY:n jäsenkirjeessä 12/2009 (10.12.2009) oli kutsu lukupiiriin

KIINNOSTAAKO PEREHTYMINEN ACTION LEARNING -MENETELMÄÄN?
Kari Lahti on perehtymässä action learning ­kehittämismenetelmään kirjallisuuden avulla ja valmis käynnistämään SCY:n jäsenille tarkoitetun aihetta käsittelevän lukupiirin. Ensimmäinen lukupiiritapaaminen pidetään tammi-helmikuun vaihteessa 2010. Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu mukaan 31.12. mennessä:

Kirjallisuutta tutkiessaan Kari on tullut tulokseen, että coaching ja fasilitointi ovat action learning ­menetelmässä keskeisiä toimintatapoja. Action learning ­ryhmän palaverit vaikuttavat erinomaisilta ryhmäcoachaustapahtumilta. Lukupiirissä voitaisiinkin action learning -menetelmään perehtymisen lisäksi erityisesti pohtia
- Mitä voimme oppia coachauksesta ja fasilitoinnista action learning ­kirjallisuuden avulla?
- Miten voimme coachauksen ja fasilitoinnin keinoin kehittää action learning ­menetelmää?


2. Action learning –lukupiiri SCY:n jäsenille (Sähköpostiviesti lähetetty 12.12.2009)

Tervetuloa mukaan action learning -lukupiiriin

Lukupiiristä kiinnostuneita on lähes välittömästi ilmoittautunut jo kahdeksan.

Lukupiirin toimintatapa suunnitellaan ja sovitaan tarkemmin tammi-helmikuun vaihteessa 2010 järjestettävässä käynnistyspalaverissa. Tarkemman ajankohdan ilmoittelen vielä joulukuun aikana. Palaveri järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Alustavasti on ajateltu, että lukupiirissä jokainen lukee haluamansa action learning –menetelmää käsittelevän kirjan, esittelee siitä mielenkiintoisimmat asiat ja alustaa sen pohjalta keskustelua lukupiiripalaverissa.

Lukupiirin toiminnan ennakkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää jo ennen joulua kokoamalla osanottajien ideoita, ehdotuksia ja toivomuksia joko sähköpostilla tai lukupiiriä varten Coachingpedia –wikiin perustetuilla lukupiirin wikisivuilla. Lisätietoja tulee lähiaikoina.

Luettavaksi haluamansa kirjan tai kirjat jokainen hankkii itse. Kirja olisi hyvä hankkia jo ennen käynnistyspalaveria. Minä olen hankkinut kirjoja Englannin Amazonista, jonka osoite on www.amazon.co.uk .

Action learning -menetelmää käsitelevää kirjallisuutta olen tähän mennessä löytänyt seuraavasti

- Dilworth, R.L. and Willis, V.J., Action learning: Images and pathways, 2003
- Marquardt, M., Optimizing the power of action learning. Solving problems and building leaders in real time, 2004
- Marquardt, M., Leonard, H.S., Freedman, A.M. and Hill, C.C. Action learning for developing leaders and organizations, 2009
- McGill, I. and Brockbank, A., The actio learning handbook, 2004
- McGill, I. and Beaty, L., Action learning. A guide for professional and educational development, 1995
- O'Neil, J. and Marsick, V.J., Understanding action learning, 2007
- Pedler, M., Action learning for managers, 2008
- Revans, R.W. The origin and growth of action learning, 1982
- Revans, R.W., ABC om action learning. Att lära under risktagande och med ansvar i anslutning till sina handlingar, 1978
- Rimanoczy, I. and Turner, E., Action reflection learning, 2008
- Rothwell, W. J. The Action Learning Guidebook: A Real-time Strategy for Problem Solving, Training Design, and Employee Development, 1999
- Weinstein, K., Action learning. A practical guide, Second edition, 1999

Joulukuussa 2009 julkaistaan ainakin Amazonin tietojen mukaan kaksi uutta kirjaa
- Action Learning by Yury Boshyk, Yury Boshyk, and Robert Dilworth
- Action Learning and its Applications by Robert Dilworth, Robert Dilworth, and Yury Boshyk

Mitään haittaa ei ole siitä, että useampi henkilö valitsee luettavakseen saman kirjan. Tällöin on mahdollista tehdä yhteistyötä sekä kirjan lukemisen aikana että sen esittelyssä. Myös kahden tai useammankin kirjan lukeminen on sallittua.

Lukupiirin toiminnan suunnittelun pohjaksi toivoisin sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin
1. Mitä odotat lukupiirityöskentelyltä, mitkä ovat tavoitteesi ja/tai mitä haluat oppia lukupiirin avulla?
3. Millä tavoin toteutettavaan ja miten toimivaan lukupiirin haluat osallistua?
3. Mitä olet itse valmis tekemään lukupiirin onnistumisen eteen?

Lukupiiriterveisin
Kari


3. SCY:n AL –lukupiirin toiminnan käynnistäminen (Sähköpostiviesti lähetetty 12.1.2010)

Lukupiirin toiminta käynnistyy kirjavalinnoilla. Minä olen laittanut omat kirjavalintani Coachingpedia –wikissä oleville lukupiirin wikisivuille. Tuire on valinnut luettavakseen Action reflection learning –kirjan. Ilmoittakaa kirjavalintanne mahdollisimman pian minulle tai käykää lisäämässä ne lukupiirin wikisivuille.
Coachingpediaan kirjoittaminen edellyttää kirjautumista, joten jos et vielä ole mukana Coachigpediassa, niin pyydä minulta kirjautumislinkki ohjeineen. Coachingpedia löytyy osoitteesta www.coachingpedia.wikispaces.com
Kaikille sopivien palaveriaikojen löytämisen on varsin työlästä ja ehdotankin, että teemme lukupiirille toimintasuunnitelman sähköpostien, puhelinkeskustelujen ja wikityöskentelyn avulla.
Seuraavassa alustavia ideoita ja ehdotuksia toimintasuunnitelman työstämisen pohjaksi
- Jokainen lukee valitsemansa kirjan itsenäisesti ja valmistelee sen perusteella action learning –menetelmää käsittelevän esityksen lukupiiripalaveriin.

- Kaikki kirjojen pohjalta tehdyt esitykset pidetään yhdessä pidemmässä lukupiiripalaverissa (aikataulun sopiminen helpompaa, muilta paikkakunnilta tarvitsee tulla vain yhteen palaveriin) .

- Lukemista voisi aktivoida säännöllisillä kahdenkeskisillä sparraus/coachingkeskusteluilla. Keskustelut toteutetaan niin, että sparraaja ottaa säännöllisin välein yhteyttä lukijaan ja kyselee, mitä mielenkiintoista kirjasta on edellisen keskustelun jälkeen löytynyt. Keskustelijat ketjutetaan niin, että ensimmäinen sparraa toista, toinen sparraa kolmatta, kolmas neljättä ja ketjun viimeinen ensimmäistä. Näin sparraaja voisi aina keskittyä kyselemään ja kuuntelemaan lukijaa. Sparraajat voisivat myös tehdä yhteenvetoja keskusteluissa esiin tulleista mielenkiintoisista asioista ja kysymyksistä ja antaa ne tiedoksi lukupiirin muillekin jäsenille sähköpostilla tai wikin välityksellä jokaisen keskustelun jälkeen.

- Samaa kirjaa lukevat voivat pitää yhteyttä lukemisen aikana, keskustella kirjasta ja valmistella yhteisen esityksen kirjan pohjalta lukupiiripalaveriin.

Miltä nämä ideat tuntuvat ja mitä muita ajatuksia, ideoita, ehdotuksia ja toiveita sinulla on lukupiirin toiminnalle?
t. Kari4. SCY:n jäsenten action learning –lukupiiri käynnistyy (Sähköpostiviesti lähetetty 4.2.2010)

Lukupiirin jäsenten kanssa käymieni puhelinkeskustelujen perusteella olemme valmiit käynnistämään lukupiirin toiminnan seuraavasti

- Jokainen lähtee lukemaan valitsemaansa action learning –menetelmää käsittelevää kirjaa saman tien ja viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

- Kirjojen pohjalta tehdyt action learning –menetelmää käsittelevät alustukset pidetään yhdessä pidemmässä lukupiiripalaverissa lukemisvaiheen päätteeksi. Ajankohdaksi ehdotan tiistaita 22.6.2010. Palaveriin varataan koko päivä (9.00 – n.16.00). Tällöin jokaisella jäsenellä olisi käytettävissään 30…40 minuuttia. Lisäksi pari tuntia varattaisiin yleisempään keskusteluun ja opittujen asioiden reflektointiin. Kesäkuun alkupuolella monilla lukupiirin jäsenillä oli varattuja päiviä niin, että aikaisemman ajankohdan löytämien olisi ollut vaikeaa.

- Lukemisen aikana toimimme toistemme coacheina, sparraajina ja innostajina siten, että muodostamme coachausringin, jossa ensimmäinen coachaa toista, toinen kolmatta ja lopuksi viimeinen ensimmäistä. Ensimmäiset keskustelut käydään helmikuun aikana. Tämän jälkeen keskusteluja käydään vähintään joka toinen viikko (keskimäärin).

Coachaajien valinta on tehty yksinkertaisesti laittamalla osanottajat aakkosjärjestykseen. Yksi osanottaja on esittänyt toivomuksen, että keskustelijoilla olisi luettavana eri kirja. Ainakin tämänhetkisten kirjavalintojen osalta aakkosellisen listan mukaisesti muodostetuissa coachauspareissa tämä toivomus toteutuu hänenkin osaltaan.

Coachausrinki olisi siten seuraava (pareissa coachaaja ensimmäisenä):
Kari – Maija
Maija – Markku
Markku – Mika
Mika – Päivi
Päivi – Rosita
Rosita – Sirpa
Sirpa – Teija
Teija – Tuire
Tuire – Kari

Lukemista tukevat coaching-keskustelut käynnistynevät parhaiten siten, että mahdollisimman pian pari sopivat ensimmäisen keskustelun ajankohdan. Keskusteluajat kannattaa varmaankin sopia ainakin alustavasti vaikka koko keväälle lukusuunnitelmien pohjalta.

Muilta osin toimintasuunnitelmaa täydennetään matkan varrella tarpeen mukaan.

Lukupiirin toimintaa koskevia ideoita ja ehdotuksia

- Loppupalaverissa voisimme soveltaa sitä action learning –menetelmän periaatetta, jonka mukaan palavereissa jokaiselle ryhmän jäsenelle varattuna aikana muu ryhmä keskittyy hänen asiaansa ja pyrkii auttamaan häntä hänen oppimistavoitteensa saavuttamisessa. Tällöin esitysten mahdollinen päällekkäisyyskään ei ole ongelma.

- Myös lukemisen aikana käytävissä kahdenkeskisissä keskusteluissa toteutetaan samaa periaatetta siten, että keskustelun aikana coach on lukijan käytettävissä, kuuntelee, kyselee ja auttaa lukijaa (asiakastaan) reflektoimaan lukemaansa.

- Kahdenkeskisissä keskusteluissa coachina toimiessaan jäsenet voisivat tehdä yhteenvetoja keskusteluissa esiin tulleista oivalluksista, ideoista ja kysymyksistä koko lukupiirin käyttöön.

- Kahdenkeskisten keskustelujen mielekkyyden kannalta voisi olla hyödyllistä paloitella kirja osiin niin, että yhdessä keskustelussa käsiteltäisiin aina sopivan kokoista osaa kirjasta. Kirjan voi tästä huolimatta lukea nopeastikin kokonaan. Tällöin pala kerrallaan käytävät keskustelut olisivat mainio apuväline asioiden kertaamiseen, reflektointiin ja työstämiseen.

- Loppupalaverin lisäksi voisimme järjestää muutamia lyhyempiä koko lukupiirin tapaamisia myös lukemisen aikana. Näihin ”vapaaehtoisiin” keskustelu- ja kokemustenvaihtopalavereihin tulisivat ne, joille kyseinen ajankohta sopii. Kokoonkutsujat voisivat määritellä ajan, paikan, asialistan, aiheen ja/tai toteutustavan.

- Loppupalaverissa pidettävissä esityksissä voisi kirjaesittelyn sijasta tuoda esiin ja painottaa action learning –menetelmän ydinasioita, kirjan herättämiä ideoita ja oivalluksia sekä suunnitelmia menetelmän käytännön sovelluksista omassa työssä.

- Lukemisen aikana jokainen voisi tehdä kysymyksiä lukupiirin muille jäsenille. Kysymykset voisivat olla Mitä muiden kirjoissa sanotaan tästä asiasta –tyyppisiä. Kysymysten tekemisen ja niihin vastaamisen apuvälineenä voisivat olla lukupiirin wikisivut. Näin oppisimme myös wikityöskentelyä.

Miltä nämä ideat ja ehdotukset tuntuvat? Mitä muuta voisimme tehdä lukupiirin onnistumisen eteen?
Onko 22.6.2010 sopiva lukupiirin loppupalaverin päiväksi?

t. Kari

Yhteydenpidon avuksi puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat sähköpostiviestissä olevissa luetteloissa


5. Lukusuunnitelma ja kahdenkeskiset keskustelut (Sähköpostiviesti lähetetty 15.2.2010)

Hei Tuire.
Lukupiirin käynnistämistä koskevassa viestissäni ehdotin, että lukijat lähettäisivät sparraajalleen/coachilleen lukusuunnitelmansa ja ehdotuksensa kahdenkeskisten keskustelujen toteuttamisesta. Keskustelut on tarkoitus aloittaa helmikuun loppuun mennessä.

Sopisiko sinulle aloittaa minun sparraamiseni viikon 8 loppupuolella? Minulle sopivat parhaiten aamupäivät. Ehdotatko päivää ja kellonaikaa?

Olen tehnyt lukusuunnitelman jakamalla valitsemani kirjan noin 40 sivun jaksoihin, joista olisi mukava keskustella sparraavan coachin kanssa kahden viikon välein. Kirjassani on 260 sivua, joten lukujaksoja ja niihin pohjautuvia keskusteluja tulee 6…7 kpl kesäkuussa pidettävään lukupiirin loppupalaveriin mennessä.

Ennen jokaista sparrauskeskustelua voisin lähettää sinulle sähköpostilla 3…6 aihetta, teemaa tai kysymystä, joita on käsitelty luettavana olleessa jaksossa.

t. Kari

PS. Lähetän tämän viestin kopiona tiedoksi myös lukupiirin muille jäsenille


6. SCY:n AL –luupiirin välipalaveri tiistaina 13.4.2010 (Sähköpostiviesti lähetetty 25.2.2010)

Lukupiirimme välipalaveri järjestetään 13.4.2010 klo 14.00 – n. 17.00 Tuiren emännöimänä Nenothelin toimistolla Ounasvaarankuja 4, Helsinki. Vieressä on Mellunmäen metroasema (100 metrin päässä). Google mapsin Street view –palvelussa näkee myös kuvan paikasta.

Palaveriin osallistuvat halukkaat ja kynnelle kykenevät. Vain päätöspalaverimme kesäkuussa on kaikille pakollinen.

Palaveriin mennessä kaikki ovat päässeet lukemisessa hyvään vauhtiin. Kahdenkeskisiä sparrauskeskusteluja on varmaankin silloin käyty jo useampi kierros.

Tutustumisen lisäksi palaverissa on tarkoitus keskustella alustavasti ainakin
- lukukokemuksista – miten lukeminen on lähtenyt liikkeelle ja miten lukemisesta voidaan edistää
- sparrauskeskusteluista ja niiden keittämisestä
- mitä mielenkiintoista kirjoista on tähän mennessä löytynyt
- kesäkuun loppupalaverin ohjelmasta ja toteutustavasta.

Varatkaa palaveriaika kalentereistanne ja kertokaa osallistumisesta tai mahdollisesta esteestä minulle sähköpostilla.
t. Kari


7. SCY:n AL-lukupiirin välipalaveri 13.4.2010 - viimeinen kuulutus (Sähköpostiviesti lähetetty 7.4.2010)

Hei.
Alkuperäinen palaverikutsu osoitetietoineen on alla. Mikäli et pääse palaveriin niin olisi mukavaa, jos ennen palaveria kertoisit sähköpostilla näkemyksiäsi siitä, miten haluaisit käsitellä action learningiä ja kirjoja loppupalaverissa niin, että siitä olisi hyötyä omalle oppimisellesi, tiedon jakamiselle, kirjoihin tutustumiselle, al-osaamisemme kehittymiselle?

Lisäksi olisi mukava kuulla, mitä mielenkiintoista olet tähän mennessä löytänyt/oppinut action learningista oman kirjasi avulla ja/tai mitä kysymyksiä se on herättänyt?
t. Kari

8. SCY:n AL –lukupiirin loppupalaverin suunnittelu (Sähköpostiviesti lähetetty 16.4.2010)

Ennen lukupiirimme välipalaveria Päivi esitti, että kesäkuun loppupalaverissa pohdittaisiin luetun soveltamista esimerkkien ja omien kokemusten valossa, esiteltäisiin saatuja AL -oivalluksia ja ajatuksia siitä, miten kukin lähtee hyödyntämään niitä sekä arvioitaisiin lukupiirikokemuksia. Teija puolestaan esitti ajatuksen, että loppupalaverin toteutuksessa sovellettaisiin AL –menetelmää. Jatkoviestissään Teija kehitteli ajatusta niin, että palaverissa käsiteltäisiin jäseniä kiinnostavia ongelmia kuten esimerkiksi kuinka soveltaa/päästä alkuun al-työskentelyssä omassa organisaatiossa; kuinka päästä liikkeelle al-coachina (esim. yksinyrittäjän näkökulmasta); al soveltaminen opetustyössä tms.

Välipalaverissa kerroin, että minun lukemassani kirjassa tuodaan esiin Action learning –prosessin toteutusmuoto, jossa jokaisella osanottajalla on oma yksilökohtainen asia, tehtävä, ongelma, mahdollisuus tai projekti, jota hän vie eteenpäin. Tällaisen prosessin ryhmäpalavereissa pääosa palaveriajasta jaetaan tasan osanottajien kesken. Osa ajasta käytetään yhteiseen prosessin suunnitteluun ja arviointiin.

Osanottajalle varattuna palaveriaikana hän toimii oman asiansa esittelijänä. Muut osanottajat keskittyvät hänen asiaansa ja pyrkivät auttamaan häntä ensisijaisesti kysymysten avulla. Esittäjä esittelee asiaansa haluamallaan tavalla. Tavoitteena on, että esittäjä oppii ja saa omaa asiaansa eteenpäin.

Lukupiirimme loppupalaverissa voisimme kokeilla vastaavaa menettelyä. Meillä on yhteisenä asiana/tehtävänä/perusprojektina action learning -menetelmään perehtyminen kirjallisuuden avulla. Jokainen on täsmentänyt tätä omalla tavallaan omiksi henkilökohtaisiksi tavoitteikseen. Tältä pohjalta jokainen voisi loppupalaverissa lähteä hänelle varattuna aikana esittelemään ja käsittelemään aihettaan haluamallaan tavalla. Näin tavoitteidemme mahdollinen/todennäköinen erilaisuus tulisi otettua huomioon ja jokainen saisi palaverista juuri sitä mitä omien tavoitteidensa kannalta tarvitsee.

Välipalaverissa, jossa olivat läsnä Tuire ja Kari, pohdimme myös sellaista loppupalaverin toteutusvaihtoehtoa, jossa palaveri toteutettaisiin kahtena noin puolen päivän tilaisuutena. Tämän etuna olisi, että jokainen saisi kohtuullisen ajan (30…45 minuuttia) omaa osuuttaan varten ja tapahtumasta ei kuitenkaan tulisi liian pitkä/raskas. Toinen palaveri voisi olla joko samalla viikolla ennen juhannusta tai juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Miltä nämä ideat tuntuvat? Minkälaisen loppupalaverin sinä haluaisit?
t. Kari

9. Action learning –lukupiirin (SCY) loppupalaveri 22.6.2010 (Sähköpostiviesti 14.6.2010)

Hei.
Action learning –lukupiirimme loppupalaveri pidetään aikaisemmin sovittuna ajankohtana 22.6.2010 klo 9.00 – n.16.00. Paikka on Nenothel Oy:n toimisto Ounasvaarankuja 4, Helsinki. Vieressä on Mellunmäen metroasema (100 metrin päässä). Google mapsin Street view –palvelussa näkee myös kuvan paikasta.

Loppupalaverin toteutustapa ja ohjelma aikatauluineen sovitaan tarkemmin palaverin alussa.

Aikaisemmin olemme puhuneet palaverin aloittamisesta lyhyillä esittäytymisillä. Samassa yhteydessä voisi muutamalla lauseella esitellä myös lukemaansa kirjaa. Aikaisemmin on myös ollut esillä, että jokaisella olisi 30…45 minuutin rupeama lukemansa kirjan pohjalta tapahtuvaan action learningin tarkasteluun. Olemme keskustelleet myös loppupalaverin pitämisestä kahdessa osassa. Koska tästäkään ei ole vielä yhteistä näkemystä, niin keskustellaan toisen palaverin tarpeesta tulevassa loppupalaverissa.

Palaverin lopussa tarkastelemme lukupiirimme toimintaa action learning –hengessä.
t. Kari

10. Lukupiirin (SCY) jatkopalaveri elokuussa 30.8.2010 (sähköpostiviesti 23.6.010)

Lukupiirimme ns. loppupalaveri pidettiin suunnitelman mukaisesti 22.6.2010. mukana oli viisi osanottajaa. Esittäytymisten ja oman kirjan yleisesittelyn jälkeen jokainen valitsi teeman tai kysymyksen, jota halusi käsitellä palaverissa. Jokaisen teeman käsittelyyn varattiin puoli tuntia. Palaverin lopuksi reflektoitiin lukupiirikokemustamme. Kiitos kaikille innostavasta palaverista.

Keskustelu oli vilkasta ja niin innostavaa, että päätimme jatkaa ainakin yhden palaverin verran. Jatkopalaverin toteutustavaksi sovittiin action learningiä käsittelevien teemojen/kysymysten käsittely. Alustavan teema- ja kysymyslistan tuottamiseksi sovittiin, että kesäkuun loppuun mennessä jokainen lähettää koko ryhmälle luettelon kysymyksistä ja teemoista, joita haluaisi käsiteltävän elokuun palaverissa.

Kysymysten tekemisen pohjaksi haluttiin todellista projektia, jossa sovellettaisiin action learning –menetelmää. Maija lupasi työstää lähtökohdaksi kuvauksen omasta projektistaan.

Kysymysten ja teemojen ideoinnin lähtökohtana voi kuitenkin olla myös oma kiinnostus syventyä johonkin action learningin osa-alueeseen tai esitellä jotain kirjasta löytämäänsä mielenkiintoista ja hyödylliseltä tuntuvaa asiaa.

Jokainen valmistautuu elokuun palaveriin etsimällä omasta kirjastaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin tai näkemyksiä eri teemoista.

Elokuun palaveri aloitetaan työstämällä alustavan kysymys- ja teemaluettelon pohjalta asialista.

Elokuun palaveri pidetään Nenothelin toimistolla, Ounasvaarankuja 4, Helsinki. Palaveriin on alustavasti varattu koko päivä klo 9-n.16.
Hyvää juhannusta ja kesää.
Kysymyksiä ja teemaehdotuksia odottaen
Kari

11. Lukupiirin jatkopalaveri 30.8.2010 (Sähköpostiviesti 9.8.2010)

Hei.
Seuraava palaverimme on 30.8.2010 klo 9-16 Nenothelin toimistolla. Maija on lähettänyt kuvauksen projektistaan ja varmaankin myös itse miettinyt, miten hyödyntää action learningiä siinä.

Voisimmeko Maijan projektin osalta toimia action learning –ryhmänä, jossa autamme Maijaa kehittämään ratkaisua hankkeeseensa?

Minua kiinnostaisi kuulla näkemyksiä ja keskustella seuraavista kysymyksistä
- Minkälaisia projekteja tai tehtäviä käytetään action learning -prosesseissa? Mitkä tekijät vaikuttavat projektin tai tehtävän valintaan?
- Ryhmän yhteinen projekti vai henkilökohtaiset projektit – milloin, miksi, valintaperusteet, mitä vaikuttaa action learning -prosessiin?-- Mitä action learning –prosessinen avulla opitaan? Miten oppimista arvioidaan?
- Mitä action learning –prosessin onnistuminen edellyttää osanottajilta?
- Mikä on coachin/fasilitaattorin rooli action learning –prosessissa?
- Kehityskeskustelujen kehittäminen action learning –prosessina – miten?
- Action learning -prosessin käyttö ryhmien ja johtoryhmien kehittämisessä - miten?
t. Kari