Aloita klikkaamalla Edit This page -painiketta sivun yläosassa. Kirjoita valitsemasi otsikon alle aikaisempien kirjoitusten yläpuolelle. Saat lisää tyhjiä rivejä siirtämällä kursorin haluamaasi kohtaan ja näppäilemällä tietokoneen Enter -painiketta. Tee tarvittaessa Enterillä tyhjä rivi oman kirjoituksesi jälkeen. Muista lopuksi tallentaa kirjoituksesi klikkaamalla Save -painiketta.

Konferenssin jälkeen tehtäville kirjoituksille on oma otsikko kysymysten jälkeen.


Kysymyksiä puhujille:

-
Missä määrin coachaus on tapahtunut niin, että koko ryhmä on ollut samanaikaisesti läsnä, ja missä määrin se on ollut kahdenkeskistä? Jos on käytetty molempia mutoja, niin miten ne on kytketty toisiinsa?
- Miten coachauksen tavoitteet asetettiin? Asetettiinko ryhmän toimintaa koskevia tavoitteita? Entä asetettiinko tavoitteita ryhmän yksittäisten jäsenten coachaukselle ja olivatko ne kaikille samat vai jokaiselle henkilökohtaiset? Miten tavoitteiden saavuttamista arvioitiin prosessin aikana?Havaintoja, näkemyksiä, ideoita, kommetteja ja kysymyksiä casen pohjalta:

- Puhujat esittelivät johtoryhmän kehittämisohjelman, joka koostui johtoryhmän jäsenten alkuhaastatteluista, kahden päivän seminaarista ja ryhmäcoaching tapaamisista. Ryhmäcoaching tapaamisia oli aluksi n. 2/kk ja sitten 1/kk. Yhteensä niitä on ollut hieman yli kymmenen.

- Kehittämisprosessin tavoitteena oli johtoryhmän oman toiminnan kehittämineen yhdessä luodun toimintamallin avulla, johtoryhmän sisäisen työskentelydynamiikan vahvistaminen ja selkeän sisäisen roolituksen aikaansaaminen.

- Alkuhaastatteluissa oli keskusteltu myös jokaisesta johtoryhmän jäsenestä. Yhteenveto jokaista jäsentä koskevista näkemyksistä kerrottiin jokaiselle työseminaarissa toisten kuullen. Vaihtoehtoisina menettelyinä tuotiin keskustelussa esiin, että palautteet olisi etukäteen annettu jokaiselle kahden kesken ja jokainen olisi itse esitellyt ne haluamallaan tavalla muulle ryhmälle. Vähintäänkin jokaisen olisi pitänyt saada tietää itseään koskevat arviot ennen niiden kertomista koko ryhmälle.