Coachingia käsittelevä wikijulkaisu


Coachingin käsittelevä wikijulkaisu on jatkuvasti kehittyvä, täydentyvä, päivittyvä ja uusiutuva coachingia käsittelevä julkaisu, joka on avoimesti kaikkien luettavissa. Julkaisu tehdään ja ylläpidetään yhteisöllisesti wikipedian tapaan. Tämä sivu on tarkoitettu Coachinpedia -wikin jäsenten yhdessä kirjoittaman wikijulkaisun etusivuksi.

Liikkeelle lähdetään tekemällä ideoimalla sisältöä, työstämällä sisällysluetteloa ja kirjoittamalla artikkeleita. Sisällysluettelon työstäminen aloitetaan ideoimalla erilliselle ideasivulle teemoja tai kysymyksiä, joita julkaisussa haluttaisiin käsitellä. Tälle sisällön Ideointisivulle pääset tästä linkistä.

Aineiston kirjoittamisen voi aloittaa milloin tahansa tekemällä tweettejä, nanoartikkeleita, mikroartikkeleita tai artikkeleita ideointisivulla esitetyistä aiheista. Tekeillä olevien mikroartikkeleiden aiheet kirjoitetaan Mikroartikkeleita coachingista -sivulle. Mikroartikkeiden ideaa esitellään Mikroartikkelit ja ketterä kirjoittaminen -sivulla. Tweeteistä ja nanoartikkeleista on lisätietoa niiden omilla sivuilla.

Aineiston alustavaa kirjoittamista varten on käytettävissä myös Näkemyksiä coachingista -sivusto.


Wikijulkaisun työstämisen avuksi ideoidaan toimintatapoja ja käytäntöjä tätä varten perustetulle Toimintatapojen ideointi -wikisivulle.

Wikijulkaisun lähdeaineistona ovat Coachingpedian jäsenten kokemukset, jäsenten tekemät mikroartikkelit, coaching -kirjalliuus ja coachinia käsittelevät tutkimukset.

Sisällysluettelo

Coachingia käsittelevän wikijulkaisun sisällysluettelon työstäminen tälle sivulle käynnistetään, kun ideointisivulle tulleiden sisältöehdotusten perusteella alkaa tuntua, että merkittävä osa keskeisistä aiheista, teemoista ja kysymyksistä on tunnistettu. Kuka tahansa Coachingpedian jäsen voi aloittaa sisällysluettelon työstämisen. Myös sivun Discussion -osio on käytetävissä keskusteluun, ideointiin, perusteluihin, kritiikkiin ja vastaväitteisiin.